ZHL / 2022.05.20

Pasaia HerriLabeko Plataforma Federatuaren diseinua bukatzeko 2. galdeketa kolaboratiboa hasi da Pasaiako eragileekin parte-hartze sendoarekin

Plataforma Federatuak komunikazio-bide segurua, pribatua eta legala eman nahi die Pasaia HerriLabeko zainketa-ekosistemako agenteei, eta haien arteko komunikazioa erraztu, zainketen prestazioa hobetzeko. Bilera-sorta berri honen helburua da irailean hasiko den proiektuaren bigarren fasean prototipatuko diren elkarrekintzak lehenestea eta baliozkatzea.
Pasaia HerriLabeko Plataforma Federatuaren diseinua bukatzeko 2. galdeketa kolaboratiboa hasi da Pasaiako eragileekin parte-hartze sendoarekin

Pasaia HerriLabeko zainketa-ekosisteman hainbat jarduera garatzen dituzten eragile ugarik parte hartzen dute. Eragile batzuek informazioa sortzen dute, eta informazio hori gainerakoekin partekatuko, herritarrei zerbitzu hobea emateko asmoarekin. Proiektu honen helburua da ekosistemako agente profesionalen artean datu soziosanitarioak partekatzeko gune bat diseinatzea, arretaren kalitatea hobetzeko. Datuak partekatzeko espazioa gaitzeko, datu soziosanitarioak partekatzeko plataforma federatu bat diseinatzen ari gara.

Jarraian, Pasaia HerriLabeko ekosisteman datuak trukatzeko lanean ari diren ekosistema-eragileak zerrendatzen dira.

ERAGILEAK

Erakunde publikoak:

 • Pasaiako Udala
 • Osakidetza
 • Gipuzkoako Foru Aldundia
 • Eusko Jaurlaritza – betiON

Publikoak ez diren erakundeak:

 • Hurkoa
 • Adinkide
 • OKencasa

Datuen erabilerari dagokionez, alde batetik interakzioak edo elkarreraginak bereizten dira, non agenteen artean erabiltzaileen informazio pertsonala trukatzen den. Eta, bestetik, informazio-biltegiaren kontzeptua, non erabiltzaileen datu anonimizatuak erabiltzen diren agenteek ustiatzeko eta erabilera komunerako informazioa sortzeko.

Diagrama honek Pasaia HerriLabeko datu-gunean antzemandako elkarreragin guztiak erakusten ditu eskematikoki.

Pasaia HerriLabeko datu-espazioaren barruan, interakzioa edo elkarreragin erabiltzaile baten datu pertsonalen trukea agente batetik bestera bezela definitu da.

Orain arte 25 elkarreragin identifikatu dira ekosistemako eragileen artean, baina ziur gaude kopuru hori nabarmen handituko dela Pasaia HerriLab proiektuan zehar. Gainera, interakzio horiek honela sailkatu dira:

 1. ALERTA: erabiltzaile jakin batek larrialdiko arreta behar duela jakinarazteko erabiltzen dira.
 2. INFORMAZIOA: erabiltzaile baten egoerari edo agente batek emandako zerbitzuaren egoerari buruzko oinarrizko informazioa eskatzea da.
 3. TXOSTENA: agente batek alderdi jakin bati buruz edo zerbitzu bat ematean gertatutakoari buruz erabiltzaile garrantzitsu batek egindako balorazio-txostena eskatzea da.
 4. KONTRATAZIOA: ekosistemako agente bati erabiltzaile batentzako zerbitzu bat kontratatzeko eskaera egitean datza.

Jarraian, interakzioen bi adibide agertzen dira. Lehenengoan, ekosistemako eragile publikoek betiON Telelaguntzako Euskal Zerbitzuari erabiltzaile bati buruzko oinarrizko informazioa eskatzen diote, hala nola betiON zerbitzuan administrazioan alta emandako data.


Elkarrekintzaren bigarren adibide honetan, hainbat eragilek erabiltzaile baten ahultasun soziala baloratzeko txostena eskatu diote Hurkoari.


 

2022ko maiatzaren 4an, bigarren txanda abiarazteko osoko bilera egin zen ekosistemako eragile guztiekin. Proiektuaren bigarren txanda honetan, eragile bakoitzarekin hainbat bilera egingo dira maiatzean zehar.

Bilera horien helburua da orain arte jasotako elkarreraginak berrikustea, lehenestea eta elkarreragin berriak proposatzea.

Era berean, plataforma osorako komunak diren alerten multzo itxi bat finkatu nahi da.

Azkenik, plataforma federatuan trukatu beharreko datuen katalogoa berrikusi nahi da, eta erakunde bakoitzaren informazio-sistemen betekizun teknologikoak zehaztu.

Bilera-sorta maiatzaren amaieran bukatzea aurreikusten da. Ekainean, bildutako informazio guztia batera aztertuko da, eta proiektuaren entregagaiak aurkeztuko dira; ondoren, itxitzat joko da Plataforma Federatuaren diseinua.

2022ko irailaren 1etik aurrera hasiko da Plataforma Federatua garatzeko eta pilotatzeko fasea. Abian den lizitazio berri batek Plataforma Federatuaren nukleoaren garapena burutuko du, eragile bakoitzarentzat elkarreragin garrantzitsuenak plataforman garatu dira, eta azkenik, Pasaian pilotatuko da Plataforma Federatu guztia.

Bukatzeko, erreferentziako dokumentazio gehigarri gisa, proiektuan orain arte identifikatutako lehen 25 interakzioen hasierako bertsioa erantsi da. Material hori guztia garatzen ari gara eta azken bertsioa ekainaren amaieran egongo da eskuragarri webgune honetan.
 

 

 


 

Se realiza con éxito el segundo Taller Design Thinking en acercamiento al caso complejo de Pasaia HerriLab
ZHL / 2022.05.25

Pasaia HerriLaben kasu konplexura hurbiltzeko Design Thinking bigarren tailerra arrakastaz burutu da

Workshop hau 2022ko otsailaren 23an eta 24an ospatu zen eta bertan PASAIA HERRILAB proiektuko hainbat erakunde publiko eta pribatu parte hartu zuten. 2. edizio honetan gizarte-zerbitzuen, osasun-eremuaren eta administrazio publikoaren arteko elkarreraginak landu ziren. Candidoren arketipoa landu zen, osasun-eremutik identifikatu berri den kasu konplexua.

Zaintza Herri Lab zer den eta zerk suposatzen duen
ZHL / 2022.05.09

Zaintza HerriLab zer den eta zerk suposatzen duen

Gizarte Politiketako Sailaren Zaintza HerriLab estrategia, zaintzako tokiko ekosistemak sustatzeko, protagonistek berek kontatzen dute Pasaiako esperientzian, joan den martxoaren 23an egindako topaketan.

Gipuzkoako lurraldean zaintzako tokiko ekosistemak sustatzen dituzten Gizarte Berrikuntza eta Esperimentazioko Proiektuetarako laguntzak, 2021-2022 urteak
ZHL / 2021.11.11

Gipuzkoako lurraldean zaintzako tokiko ekosistemak sustatzen dituzten Gizarte Berrikuntza eta Esperimentazioko Proiektuetarako laguntzak, 2021-2022 urteak

Gizarte Politiketako Sailak laguntzak emango dizkie udalei eta hirugarren sektoreari zaintzako tokiko ekosistemak sustatzen dituzten Gizarte Berrikuntza eta Esperimentazio Proiektuei, 700.000 €-ko zenbatekoarekin 2021. eta 2022. urteetarako.

Gehiago jakin nahi duzu?

Zaintza HerriLab estrategiaren edo abian den edozein HerriLaben inguruan gehiago jakin nahi baduzu, bisitatu gure harremanetarako orria.